مهندسین مشاور پویش انرژی

مهندسی برق قدرت

تعیین سطح مقطع سیم ارت

برای تعیین سطح مقطع سیم ارت از جدول زیر استفاده میشود

چنانچه سطح مقطع غیر استاندارد بدست آید باید از نزدیکترین سطح مقطع استاندارد استفاده شود

در مورد مدارهای با سطح مقطع هادی فاز تا 4 میلیمتر مربع چنانچه هادی حفاظتی PE  همراه مدار (رشته ای از کابل یا رشته ای از یک مدار در داخل لوله ) نبوده ، بصورت جدا کشیده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد

2.5 میلیمتر مربع اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد

4 میلیمتر مربع اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار نباشد


سطح مقطع هادی فاز مدار S
mm2
حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی
mm2
اگر S کوچکتر مساوی 16 باشدS
اگر S بین  16و 35 باشد16
اگر S بزرگتر از 35 باشدS/2
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ساعت 15:13  توسط محسن حیدری  |